SPOPLATNENÉ CESTNÉ ÚSEKY

Dialnice V Maďarsku okrem pár výnimiek sú spoplatnené. Poplatok je uhradený vo forme elektronickej známky, pred použitím dialnice. Kontrolu oprávnenia vykonáva Maďarský štát pomocou fixovaných kamier, mobilnými kontrolnými jednotkami. Mapu spoplatnených úsekov ciest nájdete tu (stiahnuť).

Mapy jednotlivých žúp zobrazujú sieť rýchlostných ciest v jednotlivých župách. Spoplatnené rýchlostné cesty sú označené červenou farbou a cesty bez poplatku sú označené zelenou farbou.

Road network