Prípojné vozidlo – 30-dňová dialničná známka – Maďarsko

28.75

Prípojné vozidlo – prívesy pre vozidlá patriace do cenovej kategórie D2 a B2. Platná je pre všetky spoplatnené úseky ciest Maďarska. Potrebné údaje: ŠPZ vozidla, kód krajiny vozidla, začiatok platnosti. Platí od prvého dňa určeného kupujúcim až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci; ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.