D2 – 30-dňová (mesačná) dialničná známka – Maďarsko

53.62

Vozidlo na prenos nad 7 osôb, karavan, nákaldné vozidlo do 3,5 t. Platná je na všetkých spolatnených úsekoch ciest Maďarska. Potrebné údaje: ŠPZ vozidla, kód krajiny vozidla, začiatok platnosti. Platí od prvého dňa určeného kupujúcim až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci; ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.