D2 – 10-dňová (týždňová) dialničná známka – Maďarsko

35.14

Vozidlo na prenos nad 7 osôb, karavan, nákaldné vozidlo do 3,5 t. Platná je na všetkých spolatnených úsekoch ciest Maďarska. Potrebné údaje: ŠPZ vozidla, kód krajiny vozidla, začiatok platnosti.