D1M motor – 30-dňová dialničná známka – Maďarsko

18.38

Motor 30-dňová známka. Platná pre všetky spoplatnené úseky ciest Maďarska. Potrebné údaje: ŠPZ vozidla, kód krajiny vozidla, začiatok platnosti. Platí od prvého dňa určeného kupujúcim až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci; ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.