D1 – 30-dňová (mesačná) diaľničná známka – Maďarsko

28.75

Platná je pre vozidlo na prevoz do 7 osôb, a na jeho príves; resp. na motorky. Platná pre všetky spoplatnené úseky ciest Maďarska. Potrebné údaje: ŠPZ vozidla, kód krajiny vozidla, začiatok platnosti. Platí od prvého dňa určeného kupujúcim až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci; ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.